ДЕЙНОСТ

Нашата визия е общество, в което всеки има достъп до правосъдие

Access to Justicer

Основните ни дейности са наблюдението на състоянието на достъпа до правосъдие в България, застъпничеството пред властите за подобряване на практиките и законите, засягащи достъпа до правосъдие.

Фондацията също така издава различни публикации, дава експертни становища на различни институции и организира събития и обучения.

Фондация „Достъп до правосъдие” получава и разпределя допълнителни финансови средства, за да подпомогне предоставянето на безплатна (pro bono) правна помощ на нуждаещите се.

Ние подобряваме разбирането и осъзнаването на ролята на закона като инструмент за социална справедливост

СЪБИТИЯ & ИНИЦИАТИВИ

online консултации

  • Mon, Jun 01, 2024
  • 10:00 am
обучение
  • Mon, Jun 27, 2024
  • 10:00 am
събитие за набиране на средства
  • Mon, Jun 20, 2024
  • 10:00 am
ПОВЕЧЕ ЗА НАС

СИЛАТА ДА ПРОМЕНЯШ

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Справедливостта е от съществено значение за развитието — хората не могат да подобрят живота си, ако не могат да упражняват правата си.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Изпратете кратко описание на вашия казус, използвайки контактната форма

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В ИНИЦИАТИВА?

Свържете се с нас за повече информация

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

СТАНИ НАШ ПАРТНЬОР