ЗА НАС

Насърчаване на справедливо и устойчиво общество.

Access to Justice

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Философията на Фондацията може да се сведе само до една дума – хората.

Нашата цел е да подобрим достъпа до правосъдие за най-уязвимите в обществото.

Правим това, като набираме средства и ги разпределяме за онези, които се нуждаят от правна помощ, но не могат да си я позволят. Получаването на правна помощ прави огромна разлика в живота на хората, помагайки за намаляване на дълга, бедността и страданието.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Справедливост и права на човека : всеки има право на справедлив и равен достъп до правосъдие. 

Сътрудничество и партньорство : Същността на инициативата е партньорството и сътрудничеството,

Учене : Ние ценим споделянето на наученото между партньорите и ще слушаме, отговаряме и адаптираме.

Доверие : Ние се доверяваме на нашите партньори и ценим техния опит. Ние сме солидарни с нашите партньори и признаваме, че промяната изисква време.  

Смелост : Ще подходим към сложността със смелост и амбиция и ще бъдем отворени към нови решения на вкоренени проблеми.

ЕКИП

Ние сме обединени от идеята, че справедливостта е от съществено значение за развитието — хората не могат да подобрят живота си, ако не могат да упражняват правата си.

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

фондация

Работим съвместно с най-добрите адвокати и адвокатски кантори. Изградили сме екип от специалисти (юристи и преподаватели) с богат профeсионален опит, многобройни консултанти, експерти и сътрудници в страната и чужбина.

Access to Justice

ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ ЖИВОТА СИ, АКО НЕ МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВАТА СИ 

Справедливостта е от съществено значение за развитието — хората не могат да подобрят живота си, ако не могат да упражняват правата си.